Wang, Gen-shuh
Secretariat of General Affairs
Job Title Vice President
Name Wang, Gen-shuh
Office Tel No. 02-3366-2233
Email gswang@ntu.edu.tw
Deputy Syu, Bing-yi